Nieuws

Andere BTW-correctie milieuonvriendelijke dan milieuvriendelijke auto van de zaak

Tot 1 juli 2011 werd de BTW-correctie wegens privégebruik van de auto van de zaak bepaald op basis van de bijtelling voor de inkomstenbelasting of loonbelasting. Een milieuvriendelijke auto heeft daarbij een lagere bijtelling dan een milieuonvriendelijke auto. Hierdoor was de BTW-correctie voor het privégebruik van een milieuonvriendelijke auto hoger dan voor een milieuvriendelijke auto. Een werkgever (en vele andere met hem) vond dit onderscheid onterecht. Onze hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, heeft recent beslist dat er wel sprake is van gelijke gevallen die onterecht ongelijk worden behandeld. Maar dat toch geen beroep kan worden gedaan op het gunstige beleid voor auto’s met een lagere CO2-uitstoot. Dit beleid is namelijk in strijd met de Europese BTW-regels en is daarom inmiddels beëindigd. Uitbreiding van de toepassing van dit beleid naar auto’s met een hogere CO2-uitsoot zou een nog grotere inbreuk maken op die Europese BTW-regels.

 

Accountantskantoor Boerhof bv

Arnhemsestraatweg 358, 6881 NK Velp    Postbus 293,
6800 AG Arnhem   T: (026) 368 31 40
E: info@boerhofAA.nl    W: www.boerhofAA.nl

Route

Plan uw route

Plan uw route

Samenwerking
NBA      Fiscount