Nieuws

Stamrechtvrijstelling in 2014 bij ontslagaanzegging in 2013

Begin tijdig met het in gang zetten van de ontslagprocedure, zodat uw (ex)-werknemer nog van de stamrechtvrijstelling gebruik kan maken. De stamrechtvrijstelling vervalt eind 2013. Staat op 31 december 2013 de ontslagdatum (uiterlijk vóór 1 juli 2014) vast, dan kan uw ex-werknemer ook in 2014 nog gebruikmaken van de stamrechtvrijstelling. Het stamrecht moet wel vóór 1 januari 2014 zijn bedongen.

De ontslagdatum moet op 31 december 2013 vaststaan en er moet vóór 1 januari 2014 een stamrecht zijn bedongen. Daarvoor moet het recht op periodieke uitkeringen vastliggen in een door partijen ondertekende overeenkomst. Dat is een stamrechtovereenkomst bij een eigen stamrecht-BV of een verzekeringsovereenkomst bij een verzekeraar, een spaarovereenkomst bij een bank of een beleggingsovereenkomst bij een beleggingsinstelling.

Heeft u de ontslagvergoeding uiterlijk gestort op 15 november 2013, dan kan uw werknemer in 2014 ook gebruikmaken van de 80%-regeling bij afkoop ineens.

 

Accountantskantoor Boerhof bv

Arnhemsestraatweg 358, 6881 NK Velp    Postbus 293,
6800 AG Arnhem   T: (026) 368 31 40
E: info@boerhofAA.nl    W: www.boerhofAA.nl

Route

Plan uw route

Plan uw route

Samenwerking
NBA      Fiscount