Accountantskantoor Boerhof:

De informatie verzonden in dit e-mailbericht afkomstig van Accountantskantoor Boerhof B.V. is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is, zonder daartoe strekkend verzoek van Accountantskantoor Boerhof B.V., verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Accountantskantoor Boerhof B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Mocht u van dit e-mailbericht afkomstig van Accountantskantoor Boerhof B.V. niet de geadresseerde zijn of degene aan wie Accountantskantoor Boerhof B.V. doorzending aan een derde of derden heeft verzocht, dan verzoeken wij u vriendelijk Accountantskantoor Boerhof B.V. per e-mail of telefoon op de hoogste te stellen van de ontvangst van dit e-mailbericht, en het e-mailbericht te vernietigen zonder kennis te nemen van de inhoud, en zonder dit te kopiƫren of een derde of derden kenbaar te maken.

 

Accountantskantoor Boerhof bv

Arnhemsestraatweg 358, 6881 NK Velp    Postbus 293,
6800 AG Arnhem   T: (026) 368 31 40
E: info@boerhofAA.nl    W: www.boerhofAA.nl

Route

Plan uw route

Plan uw route

Samenwerking
NBA      Fiscount