Diensten

Accountancy

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. De balans, winst- en verliesrekening en de toelichting daarop worden door ons geheel volgens de wettelijke regels opgesteld. Het geeft een verhelderend inzicht in de resultaten van uw onderneming.

Bij het bespreken van de jaarrekening analyseren we niet alleen de financiële stand van zaken binnen uw onderneming maar geven we u ook tips en advies voor uw bedrijfsvoering in de toekomst.

  • samenstellen van jaarrekeningen
  • tussentijdse rapportages
  • begrotingen
  • administratieve organisatie en interne controle
  • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
  • advisering en begeleiding in automatisering
  • bedrijfseconomische advisering
  • analyse van resultaatontwikkeling
 

Accountantskantoor Boerhof bv

Arnhemsestraatweg 358, 6881 NK Velp    Postbus 293,
6800 AG Arnhem   T: (026) 368 31 40
E: info@boerhofAA.nl    W: www.boerhofAA.nl

Route

Plan uw route

Plan uw route

Samenwerking
NBA      Fiscount