Nieuws

Maak nog gebruik van de nieuwe willekeurige afschrijvingsmogelijkheid in 2013

Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting (of de vennootschapsbelasting)? Dan kunt u nog gebruikmaken van een nieuwe tijdelijke regeling willekeurige afschrijving voor bepaalde investeringen in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013. U mag hierover in 2013 ten hoogste 50% afschrijven ten laste van uw winst. Voor het restant gelden de normale afschrijvingsregels. Neemt u het bedrijfsmiddel pas na 2013 in gebruik? Zorg er dan voor dat u in ieder geval (een deel van) de investering in 2013 heeft betaald. Betaalt u niets in 2013, dan kunt u geen gebruikmaken van deze regeling, ook niet in een later jaar.

Een andere voorwaarde om in 2013 maximaal 50% op uw investering te kunnen afschrijven, is dat er een reële verwachting bestaat dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik is genomen.

Let op! Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk (voor 70% of meer) ter beschikking worden gesteld aan derden, zijn (op enkele uitzonderingen na) uitgesloten van deze regeling. 

 

Accountantskantoor Boerhof bv

Arnhemsestraatweg 358, 6881 NK Velp    Postbus 293,
6800 AG Arnhem   T: (026) 368 31 40
E: info@boerhofAA.nl    W: www.boerhofAA.nl

Route

Plan uw route

Plan uw route

Samenwerking
NBA      Fiscount